en
hikes in the Sangre de Cristo range (blood of Christ), Santa Fe, New Mexico, USA
fi
patikkaretkiä Sangre de Cristo (Kristuksen veri) -vuorilla, Santa Fessä, Uudessa Meksikossa, Yhdysvalloissa
fr
randonnées dans la chaîne de Sangre de Cristo (sang du Christ) à Santa Fe, Nouveau-Mexique, États-Unis
es
caminatas en la sierra de Sangre de Cristo, Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos
en
Ravens' Ridge trail and off-piste
fi
Ravens' Ridge (korppiharjanne) -polku ja off-piste
fr
sentier de Ravens' Ridge (crête des corbeaux) et hors-piste
es
sendero de Ravens' Ridge (loma de cuervos) y fuerapista

2009-04-05

en
  • elevation range: 10350...ca. 11500 ft
  • total gain: ca. 1150 ft
fi
  • korkeusalue: 3 150...n. 3 500 m
  • kokonaisnousu: n. 350 m
fr
  • étendue de hauteur: 3 150...ca. 3 500 m
  • ascension totale: ca. 350 m
es
  • amplitud de altura: 3 150...ca. 3 500 m
  • subida total: ca. 350 m

ascent - nousu - ascension - subida

11:33*
en
spruce forest at the start of trail
fi
kuusimetsää polun alkupäässä
fr
forêt de sapins au début du sentier
es
abetal en el inicio del sendero
11:56
12:15
13:16*
en
alpine meadow under the snow
fi
alppiniitty lumen peitossa
fr
pré alpin sous la neige
es
prado alpino bajo la nieve
13:31*
en
Sangre de Cristo mountains
fi
Sangre de Cristo -vuoria
13:33*
en
Santa Fe Baldy (12622 ft)
fi
Santa Fe Baldy (kaljupää, 3 850 m)
fr
Santa Fe Baldy (le chauve, 3 850 m)
es
Santa Fe Baldy (el calvo, 3 850 m)
13:35*
en
Here the trail ends. There are a pair of shoetracks and another of snowshoes going to the upper right, apparently to cross the ridge to the southern, ski basin side slope. I decide to follow them.
fi
Tähän polku loppuu. Yläoikealle menee pari kengänjälkiä ja toinen lumikengän jälkiä, ilmeisesti ylittääkseen harjanteen eteläiselle, hiihtoalueen puoleiselle rinteelle. Päätän seurata niitä.

crossing Ravens' Ridge - Ravens' Ridgen ylitys

13:57*
en
Highlands of northern New Mexico. The snow is about two feet deep, and I fall through it at almost every other step. There are rivulets of melted snow running under the snow, eating up the the snow from beneath, while the surface of the snow remains smooth. The ground underneath is steep and rocky, and you can easily break an ankle. (Should have a pole without a ring to try out the carrying capacity of the snow before stepping on it.)
fi
Pohjoisen Uuden Meksikon ylänköä. Lumi on yli puoli metriä syvää, ja putoan sen läpi miltei joka toisella askeleella. Lumen alla juoksee sulaneen lumen puroja, jotka syövät lunta altapäin lumen pinnan pysyessä tasaisena. Maa alla on jyrkkää ja kivikkoista; siinä voi helposti rikkoa nilkkansa. (Pitäisi olla sommaton sauva, jolla kokeilla lumen kantavuutta ennen kuin astuu sille.)
14:02*
en
The hiker's and the snowshoeman's tracks separate: the shoes go obliquely upwards and the snowshoes downwards. I decide to follow the snowshoeman in order to meet the ski trail on the other side of the ridge.
fi
Patikoijan ja lumikenkämiehen jäljet erkanevat: kengät menevät viistosti ylöspäin ja lumikengät alaspäin. Päätän seurata lumikenkämiestä kohdatakseni laskettelurinteen harjanteen toisella puolella.
14:19*
en
Santa Fe ski area and Pecos wilderness
fi
Santa Fen hiihtoalue and Pecosin erämaa
14:46
14:57
en
The snowshoeman's tracks run up and down, even through steep rockslides, so apparently he didn't know the way. Fortunately the ski area starts coming into sight, so I can orientate myself.
fi
Lumikenkämiehen jäljet juoksevat ylös ja alas, jopa jyrkkien kivivyörymien läpi, joten ilmeisesti hän ei tuntenut tietä. Onneksi hiihtoalue alkaa tulla näkyviin, joten pystyn suunnistamaan.

descent - lasku - descente - bajada: Ravens' Ridge -> Sunset

15:08*
en
Now even the snowshoeman's tracks vanish, and I head into this gloomy spruce forest. I decide to descend obliquely in order to meet the nearest ski trail with the least elevation difference and in order to see if there are too steep places ahead, to avoid them by keeping my altitude or even climbing. The strategy works well, and I wade straight onto the Sunset trail, without zigzagging like the snowshoeman.
fi
Nyt lumikenkämiehenkin jäljet katoavat, ja suuntaan tähän synkkään kuusikkoon. Päätän laskeutua viistosti kohdatakseni lähimmän laskettelurinteen vähimmällä korkeuserolla ja nähdäkseni, onko edessäpäin liian jyrkkiä kohtia, välttääkseni ne pitämällä korkeuteni tai jopa kiipeämällä. Strategia toimii hyvin, ja rämmin suoraan Sunset-rinteelle, siksakkaamatta lumikenkämiehen tavoin.

to top of page - sivun alkuun - au début de la page - al inicio de la página

author and copyright © 2010 Heikki Nylund
updated - päivitetty - mis à jour - puesto al día 2010-09-02

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades